top of page

ריפוי אנרגטי

כולנו יצורים אנרגטיים. חלקנו מודעים יותר לאנרגיות העדינות מאחרים. להיות מודעים לאנרגטיקה שיש לנו בסביבה שלנו יוצרת שפע של מידע לא רק לשרוד, אלא גם לשגשג בעולם הזה. כל עבודת האנרגיה מבוססת על הנחות היסוד שהאדם המבקש את העבודה פתוח ומוכן לקבל את עבודת האנרגיה וכי העבודה אינה כואבת בשום צורה פיזית. זה יכול רק לעזור. זה לא יזיק לאף אחד בכל עת. במהלך המגיפה כל העבודה נעשית בסביבה מקוונת מרחוק עם  מעקב מקוון.  

 

ג'ניס מאן עברה הכשרה ארוכה במספר טכניקות אנרגטיות מהמזרח הרחוק.

bottom of page