top of page

Soul-u-tions אימון לחיים

ג'ניס מאן פועלת מתוך הלך הרוח של שלמות גוף-נפש-רוח. מפגשי אימון החיים שלה כוללים הסתכלות על האדם השלם ולא רק קטע מחייו של מישהו. עבודתה מבוססת על יצירת קשר של אמון עם לקוחותיה. היא מגיעה מהלך רוח של נשמה לנפש ולא ממחשבה של מטפל ללקוח. להרגיש שהרגשות שלך הם קריטיים לריפוי. החום וניסיון החיים שלה בשילוב עם עומק הניסיון שלה יספקו מרחב ריפוי בטוח וקדוש להרפות מהכאב, הפחדים והמחשבות הרעילות שלך! למה לשאת את הכאב עוד? האיר את רוחך ורפא את עצמך עם Soul-u-tions Lifecoaching!

bottom of page