top of page
dolly sods.jpg

קנה את הספרים האהובים עליך

חבילת שחזור דיכאון של $1000

חבילת שחזור דיכאון של $1000

1 000,00$מחיר

שירותי תמיכה בדיכאון כוללים מפגש אישי פנים אל פנים או מרחוק באינטרנט. אינטייק מושלם יחד עם הפגישה הראשונה. הפגישה הראשונה נמשכת בדרך כלל שעתיים אם הלקוח יכול להתמודד עם זה. יש עשרה מפגשים של שעה בסך הכל או שווה ערך. דיכאון לא מופיע במשך הלילה ולא יעבור בקסם. צריך מושג של אדם שלם של גוף, נפש ורוח כדי לעזור למישהו לחפור מהחור השחור שנקרא דיכאון. מומלץ להשלים תזונתיים. 

מוצרים דומים