top of page
dolly sods.jpg

קנה את הספרים האהובים עליך

חבילת שיקום דיכאון בסך 3000$

חבילת שיקום דיכאון בסך 3000$

3,000.00$מחיר

שירותי תמיכה בדיכאון כוללים מפגש אישי פנים אל פנים או מרחוק באינטרנט. אינטייק מושלם יחד עם הפגישה הראשונה. הפגישה הראשונה נמשכת בדרך כלל שעתיים אם הלקוח יכול להתמודד עם זה. יש 30 שעה מפגשים בסך הכל או שווה ערך. דיכאון לא מופיע במשך הלילה ולא יעבור בקסם. צריך מושג של אדם שלם של גוף, נפש ורוח כדי לעזור למישהו לחפור מהחור השחור שנקרא דיכאון. מומלץ להשלים תזונתיים. מומלץ שיתוף פעולה עם הפסיכיאטר ו/או הרופא של הלקוח. 

מוצרים דומים