top of page
dolly sods.jpg

קנה את הספרים האהובים עליך

450$ ריפוי אנרגטי מרחוק

450$ ריפוי אנרגטי מרחוק

450.00$מחיר

שלושה מפגשים של שעה של ריפוי אנרגטי למרחקים ארוכים. הלקוח יתבקש לשכב בחלל נוח ובטוח ולאפשר לאנרגיה לנסוע אליהם ודרכו.

מוצרים דומים