top of page
dolly sods.jpg

קנה את הספרים האהובים עליך

שירותי תמיכה בדיכאון בסך $500

שירותי תמיכה בדיכאון בסך $500

500.00$מחיר

שירותי תמיכה בדיכאון כוללים מפגש אישי פנים אל פנים או מרחוק באינטרנט. אינטייק מושלם יחד עם הפגישה הראשונה. הפגישה הראשונה נמשכת בדרך כלל שעתיים אם הלקוח יכול להתמודד עם זה. ישנם 5  מפגשים של שעה בסך הכל או שווה ערך. דיכאון לא מופיע במשך הלילה ולא יעבור בקסם. צריך מושג של אדם שלם של גוף, נפש ורוח כדי לעזור למישהו לחפור מהחור השחור שנקרא דיכאון.

מוצרים דומים