top of page
dolly sods.jpg

קנה את הספרים האהובים עליך

500 $ חבילות התאוששות מהתמכרות

500 $ חבילות התאוששות מהתמכרות

500.00$מחיר

חבילת התאוששות מהתמכרות לעד 5 מפגשים של שעה אחת או שווה ערך. 

ללא ערך מזומן, ללא החזרים. ללא ביטול חיוב בחזרה.

יש להשתמש בשירותים בתוך שנה אחת מיום הרכישה.

על המשתתף להסכים ברצון להיות חלק פעיל וחיובי בתוכנית הטיפול שלו.

מוצרים דומים