top of page
dolly sods.jpg

קנה את הספרים האהובים עליך

פגישות הפחתת חרדה

פגישות הפחתת חרדה

100,00$מחיר

הפעלות להפחתת חרדה  - מפגש של שעה או שווה ערך. 

ללא ערך מזומן, ללא החזרים. ללא ביטול חיוב בחזרה.

יש להשתמש בשירותים בתוך שנה אחת מיום הרכישה.

מוצרים דומים